Skolprogrammet

Syftet är att utbilda ungdomar för att bli fantastiska förebilder i och utanför sin skola. Våra mål är att ingen ska känna sig utanför och att alla som bor i området, oavsett ålder, ska känna sig stolta. En av de bästa platserna att söka upp ungdomar, systematisera och få långsiktigt få ungdomarnas delaktighet, nå ut till lika många tjejer som killar är i skolans värld. Något som ungdomar nämner ofta är att de någon gång blir utsatta för kränkande behandling.
Skolprogrammet kan väljas som Elevens val på Slättgårdsskolan och tillsammans med Elev hälsovårds Teamet (EHT) jobbar man med elever från åk 7 som skapar en manual mot kränkande beteende och diskriminering på skolan. Denna manual används sedan tillsammans med skolans likabehandlingsplan för att få in elevernas perspektiv. Utöver manualen så är tanken med skolprogrammet att:
  • Motverka kränkande behandling, ex mobbning
  • Skapa positiva möten och känsla av sammanhang
  • Utbilda ungdomar som ska bli goda förebilder i och utanför skolan
  • Ungdomarna och skolpersonal som deltar i programmet skapar tillsammans verktyg (en manual) för att fortsätta arbetet efter projektets slut
Vårt förväntade resultat är att komma i kontakt med många (20 ungdomar, 10 tjejer och 10 killar) ungdomar, som vill bli ambassadörer, goda förebilder i och utanför sin skola presentera innehållet och metoden 127 festivalen arbetar med samt skapa positiva förebilder, starta samtalsgrupper med tema: kränkande behandling, samtal med ungdomar att tillsammans med deltagarna skapa möjligheter att komma fram till gemensamma, hållbara lösningar i problemsituationer i och utanför skolan, få elever, era föräldrar och boenden i stadsdelen att vara stolta över området