Idén bakom projektet var att man vill upplysa ungdomar om att det finns andra yrken än lärare, tandläkare eller polis. Därför startades BePurple detta projekt och man riktar sig till tjejer i grundskolan. Genom kontinuerliga möten med ungdomarna, workshops med erfarna ledare, inspirations föreläsningar om vägen till drömjobbet, studiebesök hos företag samt nära samarbeten med skolorna uppnår man olika mål som ungdomarna sätter upp själva tillsammans med projektledarna.
Efter testperioden hösten 2015 har man upptäckt positiva förändringar så som ökad självkänsla, livsmotivation, målmedvetenhet samt tillhörighet. Därför har Mitt 127 bestämt att BePurple skall ta hand om vår tjejverksamhet.
Projektet är riktat mot tjejer i årskurs 8, ålder spelar ingen roll. Alla tjejer är välkomna men bara 12 platser skall erbjudas. Antalet är baserat erfarenhet då siffran 12 ger bäst gruppdynamik, man når ut till ungdomarna bättre och lättare teambuilding.
BePurple arbetar efter en modell som är framtagen av projektledarna som de själva kallar för BePurple paketet. Paketet baseras på tre huvudområden som skall främja ändamålet:

Inspiration

Med hjälp av kontinuerliga möten inspirera ungdomarna genom att tillsammans med ungdomarna sätta upp mål efter en metod som heter SMARTa mål (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistisk, Tid). Detta skall då resultera i att ungdomen ser positivt på framtiden, ökad självkänsla och motivation inför framtiden

Struktur

Att ge rätt stöd till ungdomarna genom att anpassa projektet utifrån det som passar dem bäst genom att t.ex. skapa individuella 6 månaders upp till 5årsplaner, gå igenom olika studieteknik som de kan ha nytta av i skolan samt vara god mentor

Information

Det är viktigt att rätt information kommer till ungdomarna. Därför är det viktigt att man pratar om de olika möjligheterna som dagens samhälle erbjuder, dialog kring eftergymnasiala utbildningar, chans till utlandsstudier, praktik på drömjobbet samt dela med sig av sina erfarenheter från skolan.
Erbjuda läxhjälp för skolan anses som ett av de mest viktigaste instrumenten för ungdomars utveckling. Barn som misslyckas i skolan är en högriskgrupp för framtida psykosociala problem och anses vara den starkaste riskmekanismen för socialt utsatta barns långsiktiga utveckling.
  • Förbättra ungdomarnas betyg och närvaro i skolan
  • Förebygga psykosociala
  • Ökad trygghet och utvecklande skolgång
  • Hjälp med CV-granskning
  • Erbjuda tid-rum och en lugn miljö för läxläsning
  • Se över ungdomens studieteknik