Skolprogrammet

 

Syftet är att utbilda ungdomar för att bli fantastiska förebilder på och utanför sin skola. Våra mål är att ingen ska känna sig utanför och att alla som bor i området, oavsett ålder, ska känna sig stolta. En av de bästa platserna att söka upp ungdomar, systematisera och få långsiktigt få ungdomarnas delaktighet, nå ut till lika många tjejer som killar är i skolans värld.