127 Young

 

127 Young skapades för att ungdomarna som deltar i projektet skall öka tryggheten i Skärholmen. Genom att låta ungdomarna prova på nya arbetssätt och metoder inom ramen för Mitt127,  erbjuda nya arenor för att stärka sin självbild genom att bland annat ta avstånd från destruktiva miljöer och sammanhang. Ungdomarna som deltar i detta projekt är i åldrarna 13-19.