127 Queens

 

Idén bakom projektet 127 Queens, var att man vill upplysa ungdomar om att det finns andra yrken än lärare, tandläkare eller sjuksköterska. Därför startades detta projekt, man riktar sig till tjejer i grundskolan. Genom kontinuerliga möten med ungdomarna, workshops med erfarna ledare, inspirationsföreläsningar om vägen till drömjobbet, studiebesök hos företag samt nära samarbeten med skolorna uppnår man olika mål som ungdomarna sätter upp själva tillsammans med projektledarna.