127 festivalen

 

127 Festivalen är Mitt 127s största projekt och har som syfte att skapa permanenta lovaktiviteter i Skärholmens stadsdel där målet är att motverka psykisk och fysisk ohälsa hos barn och ungdomar. Festivalen har även som mål att ungdomarna intar restriktiva attityder samt uppvisar ett sunt beteende kring våld, missbruk och diskriminering.

Festivalen skapar en plats för positiva möten mellan alla i samhället – föreningar, myndigheter och medborgare – och bidrar därigenom till ökad integration samtidigt som den motverkar utanförskap. Skärholmsborna får ett vinter- och sommarlov att längta efter, där alla kan mötas på lika villkor oavsett socioekonomiska förutsättningar. För de föreningar som medverkar är 127 Festivalen ett verktyg att nå ut till nya medlemmar samt erbjuda feriejobb eller projektanställning till befintliga ledare.

Sedan starten år 2009 har cirka 250 ungdomar varit med i arbetsgrupperna och cirka 1000 ungdomar har feriearbetat på 127 Festivalen.  

 
 

Antal deltagare