Mitt 127

År 2010 väcktes en tanke av Krister Eyjolfsson från Skärholmens Fältverksamhet och Aseffa Hailu från JKS Basket. Tanken var att skapa en arena av, för, och med ungdomar, vuxna, myndigheter, föreningar och samfund. Denna arena vara tillgänlig för alla och erbjuda  möjligheter för stadsdelens barn och unga i form av respektfulla möten, arbetsmöjligheter samt hälsofrämjande och kostnadsfria, aktiviteter – främst under de lov som kan vara en risk för många barn och ungdomar. Arenan skulle också skapa goda förebilder och sätta Skärholmens stadsdel på kartan som ett område där alla vill bo.

En av de vinnande faktorerna med konceptet har är, och har alltid varit att de unga goda förebilderna som arbetar i arbetsgrupperna är initiativtagare och beslutsfattare. Därför säger vi, projektledare för Mitt 127, att Mitt 127 skapas av unga.

Vår vision

Vi tror på ungdomarna. Med Mitt127s olika delar lämnas beslutsfattandet till dem som påverkas av besluten allra mest. Vare sig det handlar om aktiviteter på 127 Festivalen eller vilka föreläsare som skall tas in är det våra barn och unga som styr projekten innehåll och riktning där de med hjälp av vuxna, projektledarna, får göra sitt egna område bättre. 
Det är just därför vi säger att ”Våra mål skapar trygghet” och att projektet är ”Av unga för unga”

Vi i Mitt 127 vill

  • Främja ungdomarnas delaktighet i den beslutande processen som finns i området och i projektet.
  • Öka synligheten för kultur och idrottsutbudet i Skärholmens stadsdel samt öka stoltheten i området.
  • Öka tryggheten i området och synliggöra all positiv kraft som finns i området.
  • Att Skärholmen blir den plats man vill flytta och växa upp på – inte flytta ifrån

Vår målgrupp

Målgruppen vi arbetar mot är, primärt, barn och unga i åldrarna 5-20 år men våra verksamheter är till för alla oavsett ålder, kön och ekonomiska förutsättningar. Vi verkar för ett bättre Skärholmen och då blir alla invånare och personer som verkar i området vitala för dess utveckling.

Vårt team

Aseffa Hailu
Aseffa HailuVerksamhetsansvarig
Alexandra Tecle
Alexandra TecleProjektledare
Derya Salimi
Derya SalimiProjektledare
Ram Cornejo
Ram CornejoProjektledare