Mitt127s resa till Makedonien

Den 13/6 åker Mitt127s projektledning tillsammans med arbetsledarna på vår årliga utbildningsresa till Makedonien där vi besöker organisationen SFERA som arbetar med frågor gällande integration, ungdomskultur och ungas organisering. Vi har tidigare träffat SFERA i andra sammanhang bland annat i andra projekt finansierade av Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond.

Utbildningsresan är skapad ur ett erfarenhetsutbytesperspektiv och pågår under ett 5 dagar långt ledarskapsläger där erfarenhetsutbyte, kultur samt diskussion kring gemensamma frågor såsom integration och delaktighet är huvudfokus. Mitt127 har tidigare haft dessa utbildningsresor tillsammans med KFUM JKS denna gång blir deras första gång utan idrottsföreningen. 

Mer om SFERA

SFERA är en icke-statlig organisation i Makedonien som skapades år 2007 och arbetar för att utbilda och informera alla åldersgrupper om sätt att värna om miljö och kultur. Främsta syftet är att öka medvetenheten om vikten av en hälsosam livsstil och fördelar som följer det. SFERA arbetar med dessa frågor i projektform.

Målet med resan

Är förutom att byta erfarenheter och ta lärdom av hur de arbetar och hur vi arbetar, även att i framtiden möjliggöra en implementering av vårt projekt ”127 festivalen” i Makedonien och här kunna arbeta lika nytänkande i våra verksamheter som SFERA gör hos sig.  Deras kunskaper som vi ser fram emot att besitta är hur man arbetar för att engagera många olika parter; intuitioner, myndigheter, civilsamhälle och övriga medborgare, på ett nytänkande sätt. De har även bättre kunskaper i frågor gällande integration, ungdomskultur och ungas organisering.

Följ oss under resan

På vår Facebooksida kommer vi att uppdatera med videoklipp och extra material under resans gång.

Utbildningsresan görs med stöd av Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond.