127 Festivalen

127 Festivalen är Mitt 127s största projekt och har som syfte att skapa permanenta lovaktiviteter i Skärholmens stadsdel där målet är att motverka psykisk och fysisk ohälsa hos barn och ungdomar. Festivalen har även som mål att ungdomarna intar restriktiva attityder samt uppvisar ett sunt beteende kring våld, missbruk och diskriminering.
Festivalen skapar en plats för positiva möten mellan alla i samhället – föreningar, myndigheter och medborgare – och bidrar därigenom till ökad integration samtidigt som den motverkar utanförskap. Skärholmsborna får ett vinter- och sommarlov att längta efter, där alla kan mötas på lika villkor oavsett socioekonomiska förutsättningar. För de föreningar som medverkar är 127 Festivalen ett verktyg att nå ut till nya medlemmar samt erbjuda feriejobb eller projektanställning till befintliga ledare.
Sedan starten år 2009 har cirka 220 ungdomar varit med i arbetsgrupperna och cirka 850 ungdomar har feriejobbat på 127 Festivalen. Under vinterfestivalen 2017 hade vi totalt 4,550 besökare och nu i somras hade vi hela 31,760 som besökte festivalen! 

Kultur

Vi vill att barn och unga får möjligheter att påverka utbudet av kultur, samt få möjlighet att delta och skapa kultur i olika former. Vi använder 127 Festivalen som plattform för att skapa en arena där barn och unga, och kultureliten möts, för att stärka ungdomars självbild och identitet genom kultur. På så sätt presenterar vi kultur i olika former för fler barn och unga, samt ger dem ett större kontaktnät i kulturvärlden. Dessa former av forum används för att uppmana deltagarna till att acceptera och respektera varandras olikheter och hitta likheter mellan varandras passioner istället för att hålla dem åtskilda. Våra målsättningar är:
  • Att presentera kultur i olika former, för fler barn och unga
  • Att utöka barn och ungas kontaktnät inom kulturvärlden
  • Att skapa en arena genom Festivalen där barn och unga, och etablerade kulturaktörer möts och stärker varandra
  • Att kunna fortsätta våra påbörjade samarbeten med Stadsteatern och Parkteatern
  • Att erbjuda våra besökare uppträdande i olika dansstilar, dansworkshops, uppträdanden och Open Stage
  • Att under Festivalerna erbjuda ungdomar stand-up kvällar, parkour, uppträdanden med välkända, ibland lokalförankrade, artister, Hip-hop workshops, workshop för att kunna göra musikvideo och Rap-battles

Idrott

Under festivalperioden stävar vi efter att fler barn och unga ska få prova på olika fysiska aktiviteter och delta i varierande typer av idrotter. Målet med detta är att öka föreningsdeltagandet i stadsdelen. Vi har därför som ambition att fortsätta vårt samarbete med olika idrottsföreningar i Skärholmen men också i övriga Stockholm, och vi jobbar ständigt med att få fler föreningar att etablera sig i stadsdelen. Våra målsättningar är:
  • Att introducera nya och ”udda” typer av idrotter
  • Att öka föreningsdeltagandet och få fler föreningar att etablera sig i Skärholmens stadsdel
  • Öka samverka mellan befintliga föreningar i Skärholmen och Storstockholm